BOS

Pastel litúrgico, erizado de cuernos, que era ofrecido a Apolo.